Berriak

Akatsak antzeman direnez operario langile lanpostu bat lehiaketa-oposizio bidez hornitzeko hautaketa prozesuaren deialdi eta oinarrietan

(2022ko abenduaren 29ko 246 zk. duen Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratua), agertzen den eran zuzentzen da:

2024·04·30


Deskargatu fitxategia HEMEN