pribatasun politika

PRIBATUTASUN-POLITIKa

DATU TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Azken eguneraketa, 2020ko urtarrilaren 31n.

Erakundea: Gazteluko Udala

Helbidea: Gazteluko Udala. Kontzeju 1, 20491 Gaztelu (Gipuzkoa)

Telefonoa: 943 654064                                                                                                    

Datuak Babesteko Ordezkaria: udala@gaztelu.eus

IFZ: P2004000B

PRIBATUTASUN-OHARRA

Izaera Pertsonaleko 3/2018ko Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalen Bermeko Lege Organikoak, (aurrerantzean DBLO/EDB) eta 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Gazteluko Udalarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra, aurrerantzean DBEO-RGPD-GDPR). Informatzen zaitugu, webgune honen bitartez jasotako datu pertsonalak Gazteluko Udalaren ardurapean egingo direla. Webgunearen titularrak, jasotako eskaeraren kudeaketa eta bertan eskatutako zerbitzuak gauzatzeko soilik erabiliko dira jasotako datu pertsonalak.

Datu horiek ere, Gazteluko Udalak erabili ahalko ditu bere publizitatea helarazteko. Jasotako datuak, Gazteluko Udalak ez ditu beste helburu ezberdin baterako erabiliko ezta hirugarrengoei lagako legeak baimendu edo behartzen ez badu. Datuak konfidentzialtasunez kudeatuak izango dira, beharrezko segurtasun neurriak erabiliko dira bai teknikoki bai bere kudeaketan atzipen ez onartuak ekiditu arren.

Erabiltzaileek egindako edozein bidalketak, suposatzen du oniritzi zehatza, hortaz, Gazteluko Udalak jaso egingo ditu datu pertsonalak egindako eskaera gauzatzeko. Hauek, Gazteluko Udalaren aldetik kudeatuak izango dira aipatutako helburuarekin. Interesdunek, eskubidea dute atzipen, zuzenketa, ezabaketa, aurka, tratamenduari mugatze eta datuen eramangarritasunari, DBLO-LOPD-ak eta DBEO-RGPD-ak jasotzen duenaren arabera.

Webgune honetako gaur egungo pribatutasun politika aldatu ahalko da edozein momentutan, DBLO-LOPD-aren aldaketagatik bai Datuak Babesteko Espainiar Bulegoak (DBEB-AEPD) horrela agintzen badu eta DBEO-RGPD-ak jasotzen duenari men eginez.

BALDINTZA HAUEK ONARTZEA

Webgune hau erabiliz, erabiltzaileak bere kabuz onartzen du erabilera-baldintza orokor hauek. Onartu ezean, https://www.gaztelu.eus/ webgunean sartzeari edo nabigatzen jarraitzeari utzi beharko dio. Unean-unean indarrean dauden lege-araudien arabera, erabilera-baldintzek aldaketak izan ditzakete; webgune honetan sartzen zaren aldiro kontsulta ditzazun gomendatzen dizugu, baita ere Gazteluko Udalaren Pribatutasun-politika.

 

Erabilera-baldintza hauek https://www.gaztelu.eus/ web-orriko zerbitzuak eta produktuak arautzen dituzte. Web-orrian sartzen denak eta nabigatzen duenak lege-oharrak, erabilera-baldintzak eta zehaztapenak onartzen eta ezagutzen dituela ulertzen da. Webgunean sartzea, soilik, erabiltzaileen erantzukizuna izango da.

Webgunean derrigorrezkoa da zehaztapen, baldintza, arau operatibo, pribatutasun-politika eta cookieak onartzea, baita erabilera-baldintza hauek eta Gazteluko Udalak web-orri honetan argitara ditzakeen prozedurak ere.

ADINGABEAK

Gazteluko Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, ez zerbitzuak eskatzeko gaitutako web-formularioen bidez, ez harremanetarako formularioen bitartez, ezta mezu elektronikoak bidalita ere.

Horrenbestez, inork datu pertsonalak ematen baditu bitarteko horiek baliatuta, formalki adierazten du 14 urte baino gehiago dituela, edo bestela, gurasoen edo legezko tutoreen baimena duela horretarako.

WEBGUNEKO IRUDIAK

Gazteluko Udalak, bere Webgunean, informazioa eskaintzen du hainbat ekitaldi, jarduera eta abarri buruz, eta horietako zenbaitetan herritarrek parte hartzen dute. Batzuetan, emandako informazioarekin batera argazkiak edo bideoak jartzen dira, eta haietan pertsonak agertzen dira, identifikatuak edo identifikagarriak.

Erabiltzaile batek irudi horietako batean bere burua ezagutu eta ez badu haietan agertu nahi, eskertuko dugu hori jakinaraztea guri, udala@gaztelu.eus helbidera idatzita. Mezuari bere nortasuna egiaztatzeko agiri baten kopia erantsi beharko dio, eta adierazi beharko du bera zer irudi edo bideotan agertzen den eta hori zein ataletan dagoen, webgunean. 14 urtetik beherakoen kasuan, eskaera haien gurasoek edo legezko tutoreek egin beharko dute.

ESKUBIDEAK

Datuen babesari buruzko arauek eskubide jakin batzuk ematen dizkie datuen titularrei, Gazteluko Udalaren webgunearen erabiltzaileei edo sare sozialetako profilen erabiltzaileei. Hona interesdunei dagozkien eskubideak:

 • Irispide-eskubidea: eskubidea informazioa eskuratzeko, honako hauei buruz: berari buruzko datuen tratamendua egiten ari ote den, egiten ari den tratamenduaren helburua, kasuan kasuko datuen kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, datuak kontserbatzeko epea eta datuen jatorria.
 • Zuzenketa-eskubidea: eskubidea datu pertsonal okerrak edo osagabeak zuzentzeko.
 • Ezerezte-eskubidea: eskubidea datu pertsonalak ezerezteko, honako kasu hauetan:
  • Datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak, zertarako bildu ziren eta horretarako.
  • Titularrak adostasuna bertan behera uzten badu.
  • Interesdunak tratamenduaren aurka egiten badu.
  • Datu pertsonalak ezereztu behar badira lege-betebehar baten indarrez
  • Datu pertsonalak jaso badira informazioaren gizarteko zerbitzu bat dela medio, Datuak Babesteko Europako Erregelamenduaren 8. artikuluaren 1. zenbakian ezarritakoari jarraikiz.
 • Aurka egiteko eskubidea: eskubidea tratamendu jakin baten aurka egiteko, tratamendua interesdunaren adostasunean oinarritzen bada.
 • Mugaketa-eskubidea: eskubidea datuen tratamendua mugatzeko, honako kasu hauetan:
 • Interesdunak datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egiten badu, enpresak datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez.
 • Tratamendua legez kontrakoa bada eta interesdunak datuak ezereztearen aurka egiten badu.
 • Enpresak jadanik behar ez baditu datuak tratamenduaren helburuei begira, baina interesdunak bai, erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko.
 • Interesdunak tratamenduaren aurka egin badu, eta enpresaren arrazoi legitimoak interesdunarenen gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.
 • Erreklamazio bat aurkezteko eskubidea kontrol-agintaritza eskudunari zuzenduta.

Interesdunek adierazitako eskubideak gauzatu ahalko dituzte Orendaingo udalean Erregistro Orokorrari zuzenduta Gazteluko Udala. Kontzeju 1, 20491 Gaztelu (Gipuzkoa) edo udala@gaztelu.eus edo egoitza elektronikoaren bidez, idazki bat eta beren nortasuna egiaztatzeko agiria aurkeztuz.

Halaber, interesdunek erreklamazio bat egin dezakete Datuak Babesteko Espainiako Agentziari zuzenduta (C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71, 3ª Planta 01008 Vitoria - Gasteiz), idazki bat aurkeztuz edo egoitza elektronikoaren bidez (http://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu).

 

DATU-TRATAMENDUEN ZERRENDA

 

 1. BIZTANLEEN UDAL ERROLDA.
 2. DIRU-BILKETAREN KUDEAKETA.
 3. ESPEDIENTEAK.
 4. HIRIGINTZA-OBRAK.
 5. ADMINISTRAZIO-ARTXIBOA.
 6. LANGILEGOAREN KUDEAKETA.
 7. AGIRI-SARRERAK ETA IRTEERAK.
 8. ZERGA ETA TASEN KUDEAKETA.
 9. JARDUERA EKONOMIKOAK.
 10. HILERRIA.
 11. KULTURA ETA KIROLAREN KUDEAKETA.
 12. GIZARTE ZERBITZUAK.

 

 

 

 

 1. BIZTANLEEN UDAL ERROLDA

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Biztanleen udal errolda

Helburua

Biztanleen udal-errolda kudeatzea, Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak eta aplikatzekoa den gainerako toki-araudiak ezartzen dituen helburuen arabera. Helburu historikoekin, estatistikoekin eta zientifikoekin lotzen diren erabilerak ere bai.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

6.1. e) artikulua DBEO: Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki-Erakundeen Biztanleriari eta Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena urtarrilaren 10eko 4/1996 Legea, apirilaren 2ko 7/1985 Legea (Toki Araubidearen Oinarriak arautzekoa) aldatzen duena, Udal Erroldari dagokion atalean. 1996ko abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretua, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko araudia aldatzekoa, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onartua Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

Datuen jatorria

Datu-kategoriak

Interesduna.

Identifikazio-datuak: NANa / egoitza-txartelaren zenbakia / atzerritarren identifikazio zenbakia, izena, abizenak, ohiko helbidea, nazionalitatea, sexua, jaiotze-data eta –lekua, Datu akademikoak eta profesionalak.

Eraginpekoen kategoriak

Udalerrian bizi diren herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Kontserbazio iraunkorra. Datuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar den bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia ezarritako arauak. Tramitea burutzeko paperean aurkeztutako dokumentazioa 5 urtetan ezabatzen da.

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean Biztanleen erroldaren udal-kudeaketa. Datuak jarduera administratiboa garatu bitartean tratatuko dira; eta, ostean, estatistikako erakundeen (INEren) irizpideen eta Euskal Ondare Kulturalari buruzko Legerian (7/1990 Legean) xedatutakoaren arabera.

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak

Ez dago

Ez dago eperik datu-ezerezterik; nahiz eta erroldan baja hartu, datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako.

 

 

 

 

 

 

 1. DIRU-BILKETAREN KUDEAKETA

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Diru-biletaren kudeaketa

Helburua

Interesdunei buruzko informazioa erabiltzen da udal-zergak eta tasak kudeatzeko, hala borondatezko epean nola nahitaezko diru-bilketako prozeduran.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

DBEOren 6.1.c) artikulua, lege betekizuna betetzea 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, Toki- Ogasunen Legearen Testu Bategina onartzen duena Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Arautegiari Buruzkoa irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra, Egintzak Administrazio Bidetik Berrikusteari dagokionez, garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

Datu-kategoriak

Norberaren datuak (NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste datu identifikatiboak (telefonoa), transakzioen datuak, interesdunak jasotako ondasuenen eta zerbitzuen datuak, interesdunak emandako ondasuenen eta zerbitzuen datuak, datu ekonomiko-finantziarioak, banketxe datuak (kontubankarioen datuak) eta beste datu ekonomiko-finantziario batzuk.

Datuen Jatorria

Eraginpekoen kategoriak

Interesduna bera.

Udalerrian bizi diren herritarren zerga edo diru bilketen kudeaketa.

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik; nahiz eta baja hartu, datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako

 

 

 

 

 

 

 1. ESPEDIENTEAK

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Espedienteak

Helburua

Udalak, bere eginkizunen garapenerako bideratutako txosten administratiboen kudeaketa.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Datu-kategoriak

(NAN, Helbidea, Izen-abizenak), beste ezaugarri pertsonaleko datuak (jaioteguna, jaioterria) egoera sozialaren datuak (ondasunak, transakzioen datuak, konpentsazioak/ kalte-ordainketak), datu ekonomiko-finantziarioak (kredituak, maileguak, abalak…) eta lanbideari buruzko datuak.

Datuen jatorria

Eraginpekoen kategoriak

 

Udalerrian bizi diren edo udalarekin harremanetan dauden herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Interesduna bera.

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea)

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik; nahiz eta baja hartu, datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako

 

 

 

 

 

 

 1. HIRIGINTZA-OBRAK.

 

Arduraduna

 

Gazteluko Udala

Tratamendua

Hirigintza lizentziak

Helburua

Sailean artxibatutako dokumentazioaren kontsultari eta dokumentuen kopia konpultsatuen igorpenari dagokion informazio pertsonalaren kudeaketa. Hauek, etxebizitzetako obra txikien espedienteak, obra handien espedienteak: eraikitze proiektuak, zehatzaileak, hondakinak etab. jardueren espedienteak: lokaletako obrak, jardueren lizentziak, jardueren salaketak etab.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. 2/2006 Legea, Ekainaren 30Ekoa, Lurzoruari Eta Hirigintzari Buruzkoa, 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Urriaren 30Ekoa, Lurzoruaren eta Hiri Erreabilitazioaren Legearen Testu Bategina Onartzen Duena 21/2003 Legea, Abenduaren 9Koa, Ingurune Ebaluazioakoa 105/2008 Dekretua, Ekainaren 3Koa, Lurzoruari Eta Hirigintzari, Buruzko Ekainaren 30Eko 2/2006 Legea Garatzen Duten Premiazko Neurriei Buruzkoa 123/2012 Dekretua, Uztailaren 3Koa, Hirigintzako Estandarrei buruzkoa.

Datu-kategoriak

Identifikazio-datuak: NANa / egoitza-txartelaren zenbakia / atzerritarren identifikazio zenbakia, izena, abizenak, ohiko helbidea, nazionalitatea, sexua, jaiotze-data eta -lekua

Datuen Jatorria

Eraginpekoen kategoriak

 

Udalerrian bizi diren herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia (COVASED, 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta EAEko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena) onartu dituen dokumentuetako ebaluazioen taulen proposamena. Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik; datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako

 

 

 

 1. ADMINISTRAZIO-ARTXIBOA.

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Administrazio-Artxiboa

Helburua

Artxiboaren kudeaketa. Helburu historikoekin, estatistikoekin eta zientifikoekin lotzen diren erabilerak ere bai. Herritarrei arreta ematea artxiboan jasota dauden espedienteen edo beste dokumentazioen kontsulta eta mailegurako sarbidea eskatzen dutenean.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

Lege betekizunak betetzea: Datuen Babeserako Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) art. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearena. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasun, Informazio Publikorako Sarbide eta Gobernu Onari buruzkoa.7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa. 52/2007 Legea, abenduaren 26koa, Memoria Historikoari buruzkoa. 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, zeinaren bitartez onartzen diren Euskadiko artxibo zerbitzuen Arautegia eta ondare dokumentala erregulatzen duten Arauak.

Datu-kategoriak

Identifikazio-datuak: NANa / egoitza-txartelaren zenbakia / atzerritarren identifikazio zenbakia, izena, abizenak, ohiko helbidea, nazionalitatea, sexua, jaiotze-data eta –lekua eta datu akademikoak eta profesionalak, helbide elektronikoa, telefonoa eta sinadura.

Datuen Jatorria

Eraginpekoen kategoriak

Interesduna bera.

Udalerrian bizi diren herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik; datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako. Kontserbazio iraunkorra.

 

 

 

 

 1.  LANGILEGOAREN KUDEAKETA

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Langilegoaren kudeaketa

Helburua

Deialdi publikoen bidez langileak hautatzea eta lanpostuak hornitzea. Lan-harremanen, nominen, gizarte aseguruen, gizarte ekintzen, formakuntzaren, profil linguistikoen, lan-baldintzek sor ditzaketen arriskuen aurkako osasunaren babesaren eta langileen ordezkariekin egindako harremanen kudeaketa. Bateraezintasunen kontrola. Lanharremanak eta lan-baldintzak. Prozedura administratiboak. Baimenen eta lizentzien emakida eta kudeaketa.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

Lege betekizuna DBEO 6.1.c) artikulua Kontratu betekizuna DBEO 6.1.b) artikulua DBEO ren 9.2.b) artikulua, tratamenduaren arduradunak edo interesdunak lan-zuzenbidearen eta segurtasun eta babes sozialaren

alorrean dituen betebeharrak betetzea eta eskubide espezifikoak

egikaritzea 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

16/1997 legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko

Legea aldatzekoa. Urriaren 30ko 5/2015 legegintzako errege dekretua, enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina

onartzen duena. Martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua, Estatuko Administrazio Orokorrean diharduten langileen sarbidearako,

lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen lanbide sustapenerako Erregelamendu Orokorra onartzen duena

Datuen Jatorria

Datu-kategoriak

 

Arau-hausteen inguruko datuak: arauahuste administratiboak. Erreklamazio judizialak. Datu berezien kategoriak: Desgaitasun

datuak. Gastu medikuen fakturak. Izen-abizenak, Nortasun-Agiri Nazionala, Posta-helbidea, Helbide elektronikoa, Telelefonoa, Irudia, Gizarte segurantza eta mutualitatearen datuak, Aseguru-datuak, Formakuntza, Profil linguistikoak, Sinadura, Ezaugarri pertsonalak: Egoera zibila, jaiotza-data, sexua, jaiotze-tokia, herritartasuna. Lanaren xehetasunak: Ogibidea, nominaren datu ez ekonomikoak, langilearen historia, lanpostua, kategoria/gradua, Ekonomiko-finantziarioa: Dirusarrerak/ Errentak, abal kredituak, pentsio planak, erretiratzea, zergadatuak, banku-datuak eta kreditu historiala.

Eraginpekoen kategoriak

Udalerrian bizi diren herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea). Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Legek ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri

Direnak. Justizia Administrazioa, Arartekoa, Enplegu Bulegoa eta GSIN,

HAEE, EUDEL eskumen baliokideak egikaritzeko. DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordeak (COVASED, 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta EAEko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena) onartu dituen dokumentuetako ebaluazioen taulen proposamena. ontserbazio iraunkorra finkatzen da: Langileen espedienteen, Erretiratzearen espedienteak, Funtzionario eta langileen diziplina-espedienteak eta Zerbitzu ematearen espedientea.

 

 

 

 

 1.  AGIRI-SARRERAK ETA IRTEERAK.

 

Arduraduna

ORENDAIN UDALA

Tratamendua

Agiri-sarrerak eta irteerak

Helburua

Udaleko agirien sarrera- eta irteera-erregistro orokorra eguneratuta mantentzeko lanak. Erregistroko liburu ofizialaren lorpena.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Datu-kategoriak

Izen-abizenak, NAN/ IFZ/Nortasun dokumentua, helbidea, telefono zenbakia eta sinadura. Ordezkaritzaren datuak, egoki denean. Aurkeztutako dokumentuarekin zerikusia duten datuak.

Datuen Jatorria

Eraginpekoen kategoriak

 

Gazteluko Udalari zuzentzen zaizkion edo hari buruzko jakinarazpenak

jasotzen dituzten pertsona fisikoak, pertsona juridikoen ordezkariak barne. Baliarrainko Udaleko langileak, jakinarazpenak jaso edo bidaltzen dituztenak.

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Hartzaileak

Ez da aurreikusten datuen komunikaziorik.

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Beharrezkoa den bitartean mantenduko dira eskatu ziren garaiko xedea betetzeko eta xede horretatik zein datuen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunak betetzeko. Artxibo- eta dokumentazio-araudian xedatutakoa aplikatuko da.

 

 

 

 

 

 

 1.  ZERGA ETA TASEN KUDEAKETA.

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Zergen eta tasen kuedaketa

Helburua

Udalarekin izaera ekonomikoko eragiketak burutzen dituzten pertsona físico eta juridikoak identifikatzea. Sarrera zuzen ,tasa eta zergen jaulkipen eta kobraketarako euskarri informatikoa ematea.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. DBEOren 6.1.c) artikulua, lege betekizuna betetzea. Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, Toki-Ogasunen Legearen Testu Bategina onartzen duena Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Arautegiari Buruzkoa irailaren 26ko 41/2006 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra, Egintzak Administrazio Bidetik Berrikusteari dagokionez, garatzeko Erregelamendua onartzen duena. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Datuen Jatorria

Datu-kategoriak

 

Identifikazio-datuak: NANa / egoitza-txartelaren zenbakia / atzerritarren identifikazio zenbakia, izena, abizenak, ohiko helbidea, nazionalitatea, sexua, jaiotze-data eta -lekua eta banku zenbakia.

Eraginpekoen kategoriak

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren kudeaketa eta kontrol fiskala. Araudi fiskalean adierazitakoaren arabera, obligazioa duten pertsona edo erakundeek aurkeztutako aitorpenak.

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan.

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Hartzaileak

Ordainagiriak kobratzen dituzten banketxe laguntzaileak. DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Beharrezkoa den bitartean mantenduko dira eskatu ziren garaiko xedeak betetzeko eta xede horretatik zein daturen tratamendutik erator litezkeen erantzukizunak betetzeko. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  JARDUERA EKONOMIKOAK.

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Jarduera ekonomikoak

Helburua

Kontabilitate-kudeaketa eta aurrekontuaren betetzea. Interesdunei buruzko informazioa erabiltzen da ekonomia- eta kontabilitate kudeaketa gauzatzeko.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Datu-kategoriak

Izen-abizenak, Nortasun-Agiri Nazionala, Posta-Helbidea, Helbide elektronikoa, Ekonomia jardueren gaineko zergan, Zerga betebeharren betepenaren Ziurtagiria eta Sinadura.

Eraginpekoen kategoriak

Udalerrian bizi diren herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuen Jatorria

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

 

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Hartzaileak

Finantza-entitateak, Gipuzkoako Ogasuna. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean.

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik; nahiz eta erroldan baja hartu, datuak gorde atuak zertarako bildu diren eta helburu hori betetzeko behar den bitartean kontserbatuko dira, eta biltegiratuko dira Udalari haien erabileratik etor dakiokeen erantzukizunik eduki bitartean. Halaber, bete beharko dira datuak kontserbatzearen gainean Artxiboei eta Dokumentuei buruzko Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea) ezarritako arauak.

 

 

 

 

 

 1. HILERRIA.

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Hilerria

Helburua

Hilerriaren kudeaketa egokia.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Datu-kategoriak

Izen abizenak, NAN zenbakia, Helbidea Jaioterria, Sexua Heriotzaren ezaugarriak, Jaiteguna.

Eraginpekoen kategoriak

Udalerrian bizi diren herritarrak edo bizi izandakoak.

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuen Jatorria

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

 

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Datuak Euskal Erkidegoko Gobernuari eta epaitegi zein auzitegiei lagatzen ahalko zaizkie, indarreko legeak betez. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik, datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako

 

 

 

 

 1. KULTURA ETA KIROLAREN KUDEAKETA.

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Kultura eta kirolaren kudeaketa

Helburua

Kultura eta kirola bultzatzeko sustatzen dituen jardueren erabiltzaileen inguruko kudeaketa. Udalaren liburutegi eta kirol-instalazioak kudeatzea.  Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak eta aplikatzekoa den gainerako toki-araudiak ezartzen dituen helburuen arabera. Helburu historikoekin, estatistikoekin eta zientifikoekin lotzen diren erabilerak ere bai

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Datu-kategoriak

Identifikazio-datuak: NANa / egoitza-txartelaren zenbakia / atzerritarren identifikazio zenbakia, izena, abizenak, ohiko helbidea, nazionalitatea, sexua, jaiotze-data eta -lekua

Eraginpekoen kategoriak

Udalerrian kirol eta kulturarekin erlazionaturiko ekintzekin apuntatu diren herritarrak

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Hartzaileak

Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Estatuko eta autonomia-erkidegoetako organoak, datuen komunikazioa DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik; nahiz eta erroldan baja hartu, datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako

 

 

 

 1. GIZARTE ZERBITZUAK.

 

Arduraduna

Gazteluko Udala

Tratamendua

Gizarte Zerbitzuak

Helburua

Informatu, kontsultak atenditu, diagnostikoa baloratzeko eta gizarte arreta eskatu edo behar duten haiek atenditzeko orientazioa. Beharrak detektatzea, Egoeren jarraipena egitea, Prestazioak tramitatzea eta Eskumena duen zerbitzura bideratzea.

Datuak Babesteko Ordezkaria

Helbide elektronikoa: udala@gaztelu.eus

943 654064

Tratamenduaren legitimazioa

Eskumenen garapena, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez (ETEL).

6.1. e) Tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean burututako eginkizun bat betetzeko. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. art. Gizarte zerbitzuak ematea, DBEO 9.2.h) art. 12/2008 Legea, Gizarte Zerbitzuena. 3/2005 Legea, Haurrak eta Nerabeak Artatu eta Babestekoa, 3/2009 Legeak aldatua. 9/2018 Errege Dekretu Legea, genero indarkeriaren aurkakoa. 39/2006 Legea, Autonomia Pertsonala sustatu eta mendekotasun egoeran daudenei arreta emateari buruzkoa. 1/2013 Legegintzako Dekretua, zeinaren bitartez onartzen den desgaitasuna duten pertsonen eskubideen Lege Orokorraren testu bategina 18/2008 Lege, Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratz. 24/2017 Legea, Sektore Elektrikoarena (bezero zaur.). 1/2004 Lege Organikoa, Genero Indarkeriaren aurka babestekoa. 4/2005 Legea, Eusk. Gizon eta Emakumeen arteko berdintasunari buruz. 3/2007 Lege Organikoa, gizon eta emakumeen berdintasun efektibo. 1/2016 Legea, Adikzio eta Drogamen. Babes Osorako.

Datu-kategoriak

Identifikazio-datuak: NANa / egoitza-txartelaren zenbakia / atzerritarren identifikazio zenbakia, izena, abizenak, ohiko helbidea, Posta helbidea eta elektronikoa, Telefonoa, nazionalitatea, sexua, jaiotze-data eta –lekua, Datu akademikoak eta profesionalak, Fitxa soziala ireki zeneko data, Datu ekonomikoak eta bizikidetzakoak eta/edo familiarrak., Gorabehera ekonomikoak eta sozialak, ordezkaritza-agiria, Bizigarritasun baldintzak, Historial familiarra, Balorazio, diagnostiko eta orientazioari buruzko txostenak eta Legezko edo borondatezko ordezkaritzak. Osasun datuak. -Sinesmenak eta konbikzioak -Jatorri etnikoa eta arraza. -Sexu orientazioa.

Eraginpekoen kategoriak

Interesdunak eta, bere kasuan, haien ordezkariak eta Familia edo bizikidetza unitateko kideak.

Segurtasun-neurriak

 

 

 

 

 

Datuak mantentzeko epea  

Ezarritako segurtasun-neurriak bat datoz 3/2010 Errege Dekretuaren segurtasun-neurriei buruzko II. eranskinaren arabera aplikatutako neurriekin —3/2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena, administrazio elektronikoaren esparruan—; neurri horiek deskribatuta daude Udalaren informazioaren segurtasun-politika osatzen duten dokumentuetan

Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 232/2000 Dekretua Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Gero, 50 urtetik aurrera, ondare historikoari buruzko legeak aplikatuta (Euskal Kultur Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legea).

Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituen Estatistikako Institutu Nazionala. Segurtasun-indarrak eta -kidegoak. Datu pertsonalak gordeko dira eskatu zirenean zeukaten helburua betetzeko behar besteko denboran, baita sor litezkeen erantzukizun posibleak zehazteko ere, artxibo eta dokumentazioaren arautegian ezarrita dauden epe haiez gainera. Tratamenduak kasuan kasu eska ditzakeen datu ekonomikoak, aplikagarri den zerga-legeria betetzeko exijitzen diren epealdietan gordeko dira.

Hartzaileak

Legez ezarritakoen artean tratamendu honen esparruan aplikagarriak direnak. DBEOren 6. artikuluaren (tratamenduaren legitimazioa) arabera egin daitekeenean

Nazioarteko transferentziak.

Ezerezteko epeak edo irizpideak

Ez dago

Ez dago datu-ezerezterik, datuak gorde beharko dira ondorio historikoetarako, estatistikoetarako eta zientifikoetarako.